Head office:

Ganibu dambis 17A
Riga LV-1045

Latvia
Tel: +371 67104050
Mob: +371 26303480
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bank details:
Insolvent Joint Stock Company Latvijas Krajbanka
Ganibu dambis 17A
Riga LV-1045

Latvia

Registration No.: 40003098527
VAT No.: LV40003098527

 

Auction

Izsole

  Saskaņā ar 2012.gada 8.maija Rīgas apgabaltiesas lēmumu civillietā Nr.C04523311 ir uzsākta maksātnespējīgās AS “Latvijas Krājbanka”, reģ.Nr.40003098527, bankrota procedūra. Savukārt 2012.gada 11.maijā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēts paziņojums par likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” mantas izsoles uzsākšanu.

  Likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka”, reģ.Nr.40003098527, juridiskā adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, administrators “KPMG Baltics SIA”, reģ.Nr.40003235171, pārdod pēc kārtas otrajā izsolē ar lejupejošu soli parādnieka – likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” – prasījuma tiesības pret 23 debitoriem EUR 488 505,70 apmērā (uz 25.10.2017.), kas pamatotas ar tiesas spriedumiem krimināllietās.

  Prasījuma tiesību novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 2633,21, kas nav apliekama ar PVN.

  Izsole notiks 2018.gada 10.maijā plkst.11:30 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A-10A. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” AS „Citadele banka” norēķinu kontā Nr.LV11PARX0000035440006 pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no prasījuma tiesību novērtējuma – EUR 263,32.

  Jebkurai personai līdz 2018.gada 09.maijam, pie nosacījuma, ka tā ir iemaksājusi pirkuma nodrošinājumu EUR 263,32 apmērā, noslēgusi konfidencialitātes vienošanos ar likvidējamo AS “Latvijas Krājbanka” tās piedāvātajā redakcijā, kā arī piekritusi ievērot likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” noteikumus dokumentu apskatei, tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” rīcībā esošo informāciju likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” noteiktajā apmērā.

  Izsoli rīko likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” administrators “KPMG Baltics SIA” (reģ.Nr. 40003235171, juridiskā adrese: Rīga, Vesetas iela 7), kura ir pilnvarojusi fizisku personu – sertificētu administratoru Jāni Ozoliņu (sertifikāta Nr.00238, prakses vietas adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A-10A). Administratora un tā pilnvarotās personas korespondences adrese: Ganību dambis 17A, Rīga, LV-1045, kontakttālrunis: 67104050, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

  Izsoles noteikumi ir publicēti, un jebkura persona ar tiem var brīvi iepazīties likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” interneta vietnē www.lkb.lv